automn

آموزش روانشناسي

automnRight
social
about درباره وبلاگ

مرجع آموزش های رایگان روزانه در حوزه آموزش روانشناسی

#

آموزش روانشناسي

زنانی با این شخصیت ها قابل تحمل توسط مردان نیستند

دوشنبه 18 4 1397 12:21

زنان دارای شخصیت های مختلفی هستند که اینتفاوت شخصیت ها باعث جذابیت آنها شده است، اما گاهی نیز برخی ویژگی های شخصیتی به هیچ عنوان مورد قبول مردان نیست.

 

برخی از زنان بر اساس اصل خطای هاله ای ، با وجود اینکه در اوایل رابطه بنظر خیلی هم جذاب می آیند ، ولی در ادامه رفته رفته از  جذابیت آنها کاسته میشود و در نتیجه مشکلات زیادی در رابطه خواهند داشت . در ادامه زنان مختلف را از نظر شخصیتی معرفی می کنیم.

            

زنان توجه طلب یا هیستریانیک hisrtionic

زنانی هستند که دوست دارند مورد توجه واقعشوند، دلشان می خواهد گرم و قدرتمند به نظر برسند در صورتی که به شدت در پشت صحنه، یخ زده اند.


زنان مهرورز یا حمایتگر

این گروه از زنان، مردان را با کودکان خود، اشتباه گرفته اند. دلشان می خواهد مانند یک مادر، شش دانگ مراقب شوهر خود باشند.

  

زنان بچسب یا وابسته

این گروه از زنان، به شدت گیر می دهند. درمحبت و بی محبتی، افراط می کنند. دلشان می خواهد همه جا به همسر خود منگنهشوند. این گروه از زنان گاهی آن قدر در مهرورزی افراطی هستند که مردان را از خود دور می کنند.

  

زنان شکاک یا پارونوئید 

این گروه از زنان به طرز شگفت انگیزی به همسر خود شک دارند. به طور مداوم در جست وجوی نشانه ای از خیانت، هستند. این زنان بدون مقدمه به دنبال مردشان راه می افتند و او را تعقیب می کنند.

  

زنان مردنما

این خانم ها، دوست دارند کارهای مردانه انجام دهند و به طرز عجیبی از ظرافت زنانه، دور مانده اند. مردانی که با این گروه زندگی می کنند، مردانگی خود را از یاد می برند.


منبع مقاله: بیتوته

(1) نظر
X